ข้อมูลทั่วไปของ โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ ตั้งอยู่เลขที่ 155/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อ่านเพิ่มเติม »

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 ทางโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 155/3 หมู่ 3 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555 อ่านเพิ่มเติม »

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555

ทางโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ ได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555 ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2555 อ่านเพิ่มเติม »

งานวันเด็ก ปี 2555 ของโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

งานวันเด็ก ปี 2555 ของโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ อ่านเพิ่มเติม »

ทัศนศึกษา ปี 2555 ของโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

ทัศนศึกษา ปี 2555 ของโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมกีฬาสี ปี 2555 ของโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

กิจกรรมกีฬาสี ปี 2555 ของโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ อ่านเพิ่มเติม »

เดือนรอมฎอน เป็นวันที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมจะถือศีลอด ควบคุม ยับยั้ง สำรวมกาย กิริยา ใจจากความไม่ดีทั้งปวง ในเดือนรอมฎอน อ่านเพิ่มเติม »

 

กิจกรรมลูกเข้าค่ายเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

การแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 กันยายน 2563

การจัดการเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

การจัดการเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา2562 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือรัตรสาร จังหวัดสงขลา

รับสมัครนักเรียน 2563 และดาวน์โหลดใบสมัคร

รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563

ภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 10 มกราคม 2563

กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562

 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562