ประมวลภาพกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566

ณ วันที่  26 กรกฎาคม พ.ศ.2566

อ่านเพิ่มเติม ประมวลภาพกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.256

อ่านเพิ่มเติม โครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

ณ ค่ายปางยาง รีสอร์ท  อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา

อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

ในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565

 

อ่านเพิ่มเติม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

Congratutation!!!

Alhamdulillah

อ่านเพิ่มเติม Congratutation!!!

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2565 

อ่านเพิ่มเติม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

กิจกรรมวันรายาอิดิ้ลอัฎฮา ประจำปีการศึกษา 2565

วัน ศุกร์ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมวันรายาอิดิ้ลอัฎฮา ประจำปีการศึกษา 2565