เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์
เอกลักษณ์ โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

 

เอกลักษณ์
โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ ได้กำหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ
“แต่งกายตามแบบอิสลาม ’’