ผู้อำนวยการ


ข้อมูลผู้อำนวยการ


นายอดุลยาศักดิ์ หมัดหมัน
MR. ADUNYASAK MATMAN
  • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์
  • วุฒิการศึกษาด้านศาสนา : อนุปริญญา สาขาอัลกรุอ่านและฮาดิส ประเทศมาเลเซีย
  • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน
  • เกิดวันที่ : 9 เมษายน 2519 อายุ : 34
  • ที่อยู่ : 35 ซ.6 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  • โทร : 081-3683331
  • เว็บไซต์ : www.daroonmahdeyah.ac.th