ติดต่อ

โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์
โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

 
                  โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ ตั้งอยู่เลขที่ 155/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ
          จังหวัดสงขลา 90180

          โทรศัพท์ : 074 – 388743,084-6320346
          โทรสาร  : 074 – 388743
          E-mail :  info@daroonmahdeyah.ac.th
          E-mail :  deeyoh_2531@windowslive.com
          Website  :  www.daroonmahdeyah.ac.th


ส่งข้อความติดต่อ

    ชื่อของคุณ (ต้องการ)

    อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

    หัวข้อ

    ข้อความของคุณ