ผู้จัดการ

นายยูสุบ หมัดหมัน
นายยูสุบ หมัดหมัน


ข้อมูลผู้จัดการ


นายยูสุบ  หมัดหมัน
MR. YUSUB  MATMAN
  • ตำแหน่ง :
    • ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์
    • ผู้จัดการ โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์
  • เกิดวันที่ : 26  มกราคม 2504 อายุ : 53
  • ที่อยู่ : 155/3  ม.3  ต.ท่าชะมวง  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา 90180
  • โทร : 080-5445149
  • เว็บไซต์ : www.daroonmahdeyah.ac.th