ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

โครงการก้าวสู่ความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม โครงการก้าวสู่ความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20-22 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือภูศรีเกษร

อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20-22 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือภูศรีเกษร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันงานวิชาการระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันงานวิชาการระดับจังหวัด

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จัดโดย อบต.ท่าชะมวง

อ่านเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จัดโดย อบต.ท่าชะมวง

กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 กรกฎาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกรอบแนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2561

ปฐมนิเทศผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1 / 2561 วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม ปฐมนิเทศผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1 / 2561 วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมลูกเสือ 2/60 ณ สวนสาธารณะ อ.หาดใหญ่ วันที่ 28 ก.พ ถึง 2 มี.ค. 2561

อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมลูกเสือ 2/60 ณ สวนสาธารณะ อ.หาดใหญ่ วันที่ 28 ก.พ ถึง 2 มี.ค. 2561