รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562

อ่านเพิ่มเติม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562

โครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีปีการศึกษา 2562 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม โครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีปีการศึกษา 2562 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

โครงการก้าวสู่ความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม โครงการก้าวสู่ความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20-22 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือภูศรีเกษร

อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20-22 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือภูศรีเกษร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันงานวิชาการระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันงานวิชาการระดับจังหวัด

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จัดโดย อบต.ท่าชะมวง

อ่านเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จัดโดย อบต.ท่าชะมวง

กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 กรกฎาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกรอบแนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2561