การจัดการเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

การจัดการเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประกาศถึงผู้ปกครองและนักเรียน ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่านผู้ปกครองนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้บุตร-หลานของท่านได้ “เรียนรู้อยู่ที่บ้าน” โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครอง ที่ทางบ้านไม่สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ท่านสามารถรับชมการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียม

ตารางเรียน

ช่องทางการรับชม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น